Βουγιούκας Τεχνική :: Ηλεκτρολογικά και Μηχανολογικά Έργα

Τσουρουκτσόγλου 18
1ος όροφος,
142 31 Ν. Ιωνία
Tηλ: 210 27.91.151
Fax: 210 27.91.169
Kιν: 6932 201798
info@vougioukas-texniki.gr


Πυρανίχνευση – Πυρασφάλεια

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας στον οικιακό και επαγγελματικό σας χώρο. Σε χώρους (όπως είναι η κουζίνα ή το λεβητοστάσιο κλπ.) είναι πλέον αναγκαία η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας και απαραίτητη για την ασφάλεια μας. Επίσης αναλαμβάνουμε να κάνουμε πλήρεις πυροσβεστικές μελέτες είτε τον οικιακό είτα τον επαγγελματικό χώρο σας.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ εγγυάται, κατόπιν μελέτης της κτιριακής σας εγκατάστασης, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας με την πλήρη εφαρμογή των κανονισμών και της πυροσβεστικής μελέτης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
Ένα Σύστημα Πυρανίχνευσης αποτελείται από:
Πυρανιχνευτές
Κεντρικό Πίνακα Πυρανίχνευσης
Σειρήνες Αναγγελίας Κινδύνου
Μπουτόν Αναγγελίας Φωτιάς

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η λειτουργία είναι απλή και απαραίτητη για την ασφάλεια σας:
Οι ανιχνευτές καπνού, θερμοκρασίας ή υγραερίου ενεργοποιούνται δίνοντας ταυτόχρονα σήμα στην σειρήνα και στα συστήματα πυρασφάλειας και έτσι ξεκινάει κατευθείαν η διαδικασία της πυρόσβεσης.