Βουγιούκας Τεχνική :: Ηλεκτρολογικά και Μηχανολογικά Έργα

Τσουρουκτσόγλου 18
1ος όροφος,
142 31 Ν. Ιωνία
Tηλ: 210 27.91.151
Fax: 210 27.91.169
Kιν: 6932 201798
info@vougioukas-texniki.gr


Υπηρεσίες

  Επιθυμώντας πάντα το καλύτερο για τον πελάτη μας, φροντίζουμε για την τοποθέτηση αξιόπιστων και πιστοποιημένων υλικών και εξοπλισμού. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε:

1. Παράδοση έργων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης. 
2. Παράδοση ασφαλών έργων για τον πελάτη.
3. Απουσία βλαβών μετά την τελική παράδοση.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε καλύπτουν όλη την γκάμα στον τομέα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αναφέρονται τόσο στη Βιομηχανία, όσο και στην Οικία.

Οικία:
Έξυπνο σπίτι - Αυτοματισμοί
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις φωτισμού
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις κινήσεως
Συστήματα Ασφαλείας - Συναγερμού
Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού
Συστήματα Κλειστού Κυκλώματος (CCTV)
Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Δορυφορικά Συστήματα
Ηλεκτρονικά Δίκτυα – Δομημένη Καλωδίωση
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις για Οπτικοακουστικά Μέσα
Πυρανίχνευση - Πυρασφάλεια

Βιομηχανία:
Αυτοματισμοί (PLC, BMS, ACCESS CONTROL)
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις φωτισμού
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις κινήσεως
Συστήματα Ασφαλείας - Συναγερμού
Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Ηλεκτρονικά Δίκτυα – Δομημένη Καλωδίωση
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις για Οπτικοακουστικά Μέσα
Πυρανίχνευση – Πυρασφάλεια
Υποσταθμοί Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής Τάσης
Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS)
Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Γεννήτριες)

Μελέτη φωτισμού & διακόσμησης - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ Design