Βουγιούκας Τεχνική :: Ηλεκτρολογικά και Μηχανολογικά Έργα

Τσουρουκτσόγλου 18
1ος όροφος,
142 31 Ν. Ιωνία
Tηλ: 210 27.91.151
Fax: 210 27.91.169
Kιν: 6932 201798
info@vougioukas-texniki.gr


για τη βιομηχανία

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ στο χώρο της Βιομηχανίας καλύπτουν όλη την γκάμα των απαιτήσεων σε ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση. Πραγματοποιεί όλη την ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού βαριάς Βιομηχανίας (εσωτερικού και εξωτερικού χώρου), κινήσεως (κλιματιστικές μονάδες απαγωγής – προσαγωγής αέρα, κλιματιστικά, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη). Ασθενών ρευμάτων (αισθητήρια θερμοκρασίας και πιέσεως, CCTV, Data, τηλέφωνα, δίκτυο, Access Control) και πυρανίχνευσης ή ανίχνευσης αερίων.
Αναλαμβάνει πλήρως την κατασκευή βιομηχανιών από την τοποθέτηση θεμελιακών γειώσεων έως και την πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση Υποσταθμών με μετασχηματιστές μέσης ή υψηλής τάσης και πυκνωτές εντάσεως.

Βιομηχανία - Ηλεκτρονικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις :
Αυτοματισμοί (PLC, BMS, ACCESS CONTROL)
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις φωτισμού
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις κινήσεως
Συστήματα Ασφαλείας - Συναγερμού
Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Ηλεκτρονικά Δίκτυα – Δομημένη Καλωδίωση
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις για Οπτικοακουστικά Μέσα
Πυρανίχνευση – Πυρασφάλεια - Πυροσβεστικές Μελέτες
Υποσταθμοί Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής Τάσης
Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS)
Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Γεννήτριες)